logopage

Zespół Pieśni i Tańca AWF “Kalina”

ZESPÓŁ PIEŚNI I  TAŃCA AWF „KALINA” powstał w 1983 roku na bazie studenckiego Zespołu Tanecznego, który działał najpierw w WSWF, a później w Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu.  Obecnie zespół liczy prawie 70 osób i składa się głównie ze studentów AWF, ale nie tylko: jego członkami przez ostatnie 35 lat byli również studenci wrocławskich uczelni Uniwersytetu, Politechniki Wrocławskiej, Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych, Akademii Muzycznej, a także Uniwersytetu Ekonomicznego i Uniwersytetu Medycznego.

Obecnie zespół posiada w swym programie tańce narodowe oraz pieśni i tańce wielu różnych regionów Polski oraz 11 oryginalnych kompletów kostiumów: krakowskie, śląskie, opoczyńskie, łowickie, rzeszowskie, żywieckie, spiskie, dolnośląskie, podegrodzkie, szlacheckie i cieszyńskie  oraz kapelę ludową.