logopage

Compañía Folklórica Orizaba Repique

Dla zespołu szczególnie ważna jest oryginalna (przedkolonizacyjna) tradycja, dlatego też w ich repertuarze znajdziemy prezentację ceremonii zaślubin opartej na folklorze sprzed kolonizacji hiszpańskiej. Wielki wpływ na muzykę regionu Veracruz miały Hiszpania oraz Afryka. Dziś ta meksykańska muzyka znana jest pod nazwą el Jarocho. Podczas dotychczasowej działalności zespół reprezentował swoją kulturę w takich krajach europejskich jak: Turcja, Czechy, czy niejednokrotnie Polska. Dyrektorem i choreografem Folklorico Repike jest profesor Pepe Solorio, a menadżerem Manuel  García Peralta.