logopage

Zespoły

Polska
Zespół Pieśni i Tańca Ziemi Cieszyńskiej im. Janiny Marcinkowej

Historia powstania zespołu sięga 1950 roku. Z inicjatywy Danuty Juraszek-Baranowskiej 8 par, zauroczonych ludową nutą, rozpoczęło swoją przygodę z tańcem.

Początki były niepozorne, ograniczały się jedynie do urozmaicania zakładowych uroczystości Spółdzielni Spożywców „Konsum Robotniczy”. Jednak już po trzech latach mała grupa taneczna przeobraziła się w ponad stuosobowy zespół.

Ważny wkład w rozwój grupy wniosła Janina Marcinkowa, która – z sukcesem – wypracowała oryginalny sposób adaptacji i scenicznej prezentacji cieszyńskiego folkloru, a także zadbała, by zachować to, co jest w folklorze regionu najbardziej charakterystyczne, a jednocześnie by każde widowisko cechowała stylistyczna jedność.

Zespół Pieśni i Tańca Ziemi Cieszyńskiej im. Janiny Marcinkowej jest zespołem amatorskim i profesjonalnym zarazem. Mimo, że członkowie są amatorami: uczniami, studentami i ludźmi różnych zawodów, łączy ich jednak wspólna pasja – umiłowanie pieśni i tańca, umiłowanie piękna Ojczyzny, uroku cieszyńskich kamieniczek, całego piękna dziedzictwa przodków. Na repertuar Zespołu, składają się przede wszystkim tradycyjne tańce, melodie i pieśni regionu cieszyńskiego. Obejmuje on również kompozycje z innych części Polski, na przykład z regionu sądeckiego, rzeszowskiego, lubelskiego, pszczyńskiego, opolskiego oraz tańce podhalańskie, górnicze, łowickie i tańce narodowe.

Zespół jest wizytówką i ambasadorem Ziemi Cieszyńskiej i Cieszyna. Grupa koncertuje nie tylko w Polsce lecz i w wielu krajach Europy: Czechy, Słowacja, Niemcy, Ukraina. Finlandia, Szwecja, Belgia, Francja, Węgry, Bułgaria, Rumunia, Grecja, Turcja, Włochy, Wielka Brytania.