logopage

Zespoły

Bułgaria
Akademicki Zespół Folklorystyczny (AFA)

Akademicki Zespół Folklorystyczny - AFA (The Academic Folklore Ensemble) został założony w 1957 r. jako integralna część Studenckiego Domu Kultury w Sofii i jest uznawany za najstarszy i najbardziej rozpoznawalny zespół ludowy w całej Bułgarii.

Członkowie Zespołu poświęcają swój czas wolny na poznawanie i kultywowanie bułgarskiego folkloru. Sukces AFA jest wypadkową rozwijania pasji do tańca, młodzieńczego wigoru oraz szlifowania technicznych umiejętności podczas występów. Bogaty repertuar grupy obejmuje wiele tańców ludowych charakterystycznych dla poszczególnych regionów Bułgarii (Tracja, Dobrudża, Macedonia, Mezja, Region Szopski). O bogactwie repertuaru stanowi także różnorodność tematyczna tańców, rozmaite fabuły i obrazki taneczne oraz tańce pokojowe, pozwalające na urozmaicenie programu koncertowego.

Przez ponad pół wieku działalności, AFA wielokrotnie pojawiała się w bułgarskich oraz międzynarodowych programach telewizyjnych, wygrywając także wiele nagród na szczeblach lokalnym, krajowym oraz międzynarodowym.

Odwiedzone miejsca: Wielka Brytania, Francja, Belgia, Holandia, Portugalia, Hiszpania, Grecja, Izrael, Egipt, Indie, Malta, Korea Południowa, Turcja, Finlandia, Niemcy, Meksyk, Kuba, Kanada, Rosja i wiele innych.