logopage

Zespoły

Ukraina
Ludowy Zespół Pieśni i Tańca „Kolos”

Ludowy Zespół Pieśni i Tańca „Kolos” powstał w 1957 roku. W skład Zespołu wchodzi grupa taneczna oraz chór. W ciągu wielu lat działalności na czele Zespołu stało wielu znaczących działaczy kultury Ukrainy.

Obecny pełen skład zespołu to ok. 150 studentów Uniwersytetu Przyrodniczego w Kijowie. Każdy koncert „Kolosa” to dynamiczne widowisko łączące śpiew, taniec, muzykę i grę aktorską. Repertuar Zespołu jest bogaty i różnorodny. Składają się na niego opracowania ukraińskich pieśni i tańców ludowych. „Kolos” prowadzi aktywną działalność koncertową, jest stałym uczestnikiem ogólnouczelnianych koncertów, konkursów oraz festiwali krajowych i zagranicznych.