logopage

Regulamin

 1. Festiwal odbędzie się w Cieszynie oraz okolicznych miastach w okresie od 24 sierpnia do 01 września 2019 roku (przyjazd Zespołów powinien nastąpić zgodnie z informacją przekazaną przez Organizatora).
 2. W Festiwalu uczestniczyć mogą studenckie i młodzieżowe (nie dziecięce) zespoły folklorystyczne z programem artystycznie opracowanym i stylizowanym. Podstawę artystycznej stylizacji programu stanowić powinien folklor regionu lub kraju pochodzenia Zespołu. Prezentowane stroje, muzyka, pieśni i tańce winny nawiązywać do wzorów folkloru autentycznego.
 3. Zespoły z kierownictwem mogą liczyć maksimum 25 osób (kierowcy autokarów własnych – max. 2 osoby – liczeni są poza limitem).
 4. Festiwal ma charakter przeglądu. Festiwal jest członkiem Polskiej Sekcji C.I.O.F.F.
 5. Każdy Zespół zobowiązany jest do zaprezentowania następujących programów:
  a. program na koncert inauguracyjny trwający 5 minut,
  b. programu przeglądowego trwającego 20 minut (dopuszczalna tolerancja
  czasowa – do 3 minut),
  c. programu muzycznego w wykonaniu kapeli i solistów trwającego około 2 do 3 minut (pożądana jest prezentacja instrumentów unikalnych związanych z tradycją
  kultury ludowej kraju),
  d. programu na koncert galowy trwającego 6 minut (w programie tym mogą znaleźć się pozycje z programów z pkt. „a” i „b” – wyboru dokona reżyser koncertu),
  e. programu na koncerty towarzyszące trwającego około 30 minut,f. programu o charakterze folklorystyczno-zabawowym na imprezę plenerową trwającego około 10 minut,
  g. programu na występy reklamowe w trakcie korowodów ulicznych.
 6. Prezentacje Zespołów będą przedmiotem dyskusji Rady Artystycznej Festiwalu. Rada Artystyczna Festiwalu wyda KOMUNIKAT dotyczacy poziomu wykonawczego i ogólnego wyrazu artystycznego prezentowanych programów festiwalowych z uwzględnieniem:
  a. oryginalności stylizacji folkloru,
  b. kompozycji widowiska,
  c. poziomu wykonawczego.
 7. Tradycją Festiwalu jest przyznawanie uczestniczącym zespołom pamiątkowych nagród indywidualnych i zespołowych oraz nagród publiczności.
 8. Organizatorzy zapewniają uczestnikom noclegi, wyżywienie, opiekę lekarską, pilota-tłumacza i materiały informacyjne. Koszty przejazdu ze swojego kraju do i od granicy Rzeczpospolitej Polskiej pokrywaja Zespoły we własnym zakresie. Organizatorzy pokrywają koszty transportu na terenie Polski oraz dokonują tankowania autokarów w ilosci paliwa uwzlgędniających przejechane kilometry w ramach realizacji programu festiwalowego. Przy korzystaniu z własnych środków lokomocji Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za eksploatacyjne niesprawności pojazdu.
 9. Każdy Zespół zobowiązany jest do występów zgodnie z życzeniami Organizatora, także rejestrowanych przez Radio i Telewizję.
 10. Za udział w Festiwalu Zespoły i soliści nie otrzymują honorariów.
 11. Organizatorzy będą dysponowali tłumaczami języka angielskiego, francuskiego, niemieckiego, hiszpańskiego, włoskiego, rosyjskiego, które wraz z językiem polskim będą językami MSFF.