Miesięczne archiwum: Czerwiec 2015

Łączy nas folklor!

Międzynarodowy Studencki Festiwal Folklorystyczny jest jedyną tak dużą i tak mocno osadzoną w tradycji imprezą folklorystyczno-kulturalną na Śląsku. Historia studenckich spotkań z folklorem sięga lat 70. ubiegłego wieku. MSFF jest wspólną inicjatywą środowiska akademickiego, studentów i absolwentów Uniwersytetu Śląskiego, miłośników i entuzjastów folkloru. Przez kolejne lata organizatorzy wypracowywali stabilną formułę festiwalu i budowali wspólnie z uczestnikami jego markę, dziś rozpoznawalną na całym świecie.

Jedną z idei MSFF jest docieranie z programem do jak najszerszego grona odbiorców, tak by umożliwić poznanie bogactwa innych kultur mieszkańcom całego regionu. Dotychczas festiwal zagościł w kilkunastu miejscowościach Śląska, w tym roku zaś odwiedzi między innymi: Ustroń, Istebną, Brenną, Chorzów oraz Sosnowiec.

Naszym miasteczkiem festiwalowym będzie po raz pierwszy Cieszyn. To tam będzie nas można zastać pomiędzy koncertami i dołączyć do wspólnej zabawy na cieszyńskim rynku. Podczas 10 dni festiwalu nie zabraknie również występów plenerowych, kolorowych korowodów ulicami miast, a także występów na profesjonalnych scenach teatrów i domów kultury.

Kolorytu naszemu festiwalowi niezmiennie od lat dostarczają zaproszone zespoły folklorystyczne, prezentując publiczności bogactwo i różnorodność swoich kultur. Współtworzą festiwal, wypełniając jego organizacyjne ramy własną niepowtarzalną treścią. Dzięki nim ulice przepełni muzyka, śpiew, taniec i feria barw ludowych strojów. Gośćmi tegorocznej edycji MSFF będą zespoły z Czech, Ukrainy, Łotwy, Włoch, Egiptu, Indii, Węgier i z Serbii. Polskę reprezentować będzie oczywiście gospodarz – Studencki Zespół Pieśni i Tańca „Katowice” oraz Zespół Pieśni i Tańca Ziemi Cieszyńskiej im. Janiny Marcinkowej.

Widzimy się już wkrótce! A dokładniej od 21 do 30 sierpnia 2015.
 
 

Zespoły

Polska
Zespół Pieśni i Tańca Ziemi Cieszyńskiej im. Janiny Marcinkowej

Historia powstania zespołu sięga 1950 roku. Z inicjatywy Danuty Juraszek-Baranowskiej 8 par, zauroczonych ludową nutą, rozpoczęło swoją przygodę z tańcem.

Początki były niepozorne, ograniczały się jedynie do urozmaicania zakładowych uroczystości Spółdzielni Spożywców „Konsum Robotniczy”. Jednak już po trzech latach mała grupa taneczna przeobraziła się w ponad stuosobowy zespół.

Ważny wkład w rozwój grupy wniosła Janina Marcinkowa, która – z sukcesem – wypracowała oryginalny sposób adaptacji i scenicznej prezentacji cieszyńskiego folkloru, a także zadbała, by zachować to, co jest w folklorze regionu najbardziej charakterystyczne, a jednocześnie by każde widowisko cechowała stylistyczna jedność.

Zespół Pieśni i Tańca Ziemi Cieszyńskiej im. Janiny Marcinkowej jest zespołem amatorskim i profesjonalnym zarazem. Mimo, że członkowie są amatorami: uczniami, studentami i ludźmi różnych zawodów, łączy ich jednak wspólna pasja – umiłowanie pieśni i tańca, umiłowanie piękna Ojczyzny, uroku cieszyńskich kamieniczek, całego piękna dziedzictwa przodków. Na repertuar Zespołu, składają się przede wszystkim tradycyjne tańce, melodie i pieśni regionu cieszyńskiego. Obejmuje on również kompozycje z innych części Polski, na przykład z regionu sądeckiego, rzeszowskiego, lubelskiego, pszczyńskiego, opolskiego oraz tańce podhalańskie, górnicze, łowickie i tańce narodowe.

Zespół jest wizytówką i ambasadorem Ziemi Cieszyńskiej i Cieszyna. Grupa koncertuje nie tylko w Polsce lecz i w wielu krajach Europy: Czechy, Słowacja, Niemcy, Ukraina. Finlandia, Szwecja, Belgia, Francja, Węgry, Bułgaria, Rumunia, Grecja, Turcja, Włochy, Wielka Brytania.