Miesięczne archiwum: Maj 2015

HONOROWY PATRONAT PREZYDENTA RP

W oficjalnym oświadczeniu o decyzji przyznania patronatu czytamy, że „(…) Pan Prezydent pragnie w ten sposób podkreślić rangę Festiwalu, który wpisał się już na trwałe zarówno w śląski jak i ogólnopolski pejzaż festiwali dedykowanych muzyce ludowej oraz wyrazić uznanie jego organizatorom za wartościową inicjatywę krzewiącą kulturę śpiewu tradycyjnego i promującą region katowicki.” Taka jest właśnie misja naszego Festiwalu, którą pragniemy realizować z każdą kolejną edycją. Uhonorowanie Patronatem Prezydenta RP niech stanowi dla nas motywację do ciągłego doskonalenia organizacji, jak i za pomocą festiwalowej formuły, do podejmowania wszelkich starań na rzecz ochrony i upowszechniania dziedzictwa kulturowego.